contacts Tag

Problematika   U ovom članku bit će opisano i prikazano kako arhivirati kontakte s Gmail-a, spustiti ih lokalno na računalo te uvesti  unutar Outlook-a.   1.Postupak   1.1.Izvez   Ukoliko ste ulogirani na svoje Gmail korisničko sučelje, prvo što je porebno je prebaciti se na opciju kontakti. Kontaktima se može pristupiti  klikom na strelicu kraj riječi mail. Te u padajućem izborniku odabrati opciju „Kontakti“. Pritom će se otvoriti nova stranica sa Vašim kontaktima. Pod...

Read More
Skip to content