scheduler Tag

Uvod:   Postoji bug sa task schedulerom u novijim verzijama windows servera. Tipično kreirali bi obični task, postavili vrijeme izvršavanja taska te okidač koji bi pokretao neki programčić kao .bat file.   Problematika:   Kada bi pokrenuli skriptu ručno ona bi se izvršila. U situaciji kada bi je postavili u task scheduler-u on ju ne bi pokrenuo.     Rješenje:   Kako bi task scheduler pokrenuo skriptu, potrebno je postaviti dodatne argumente.   Pod „Add arguments“ potrebno je...

Read More
Skip to content